BergenWebRegnskap
Autorisert regnskapsførerselskap
NetLedger Bergen: Fantoftveien 16, 5072 Bergen. Tlf 06731. Tlf fra utlandet + 47 22729292.


Bergen Web Regnskap har fusjonert med NetLedger.
Følg Bergen Web Regnskap på Facebook
Xledger - det beste fra to verdener
En banebrytende webløsning som gir deg stor fleksibilitet, ny mobilitet og detaljert oversikt. Et nyskapende regnskapsprogram som også er skreddersydd for arbeidsdeling mellom deg og oss som ditt regnskapsbyrå.
     
     

Om Xledger Regnskapsprogram

Bergen Web regnskap er Xledger partner i Bergen og på vestlandet. Vi har imidlertid kunder over hele Norge og i sverige. 

Med Xledger har du tilgang til hele regnskapet ditt oppdatert, via Internett, samtidig som Bergen Web Regnskap ivaretar regnskapsføringen. Ønsker du å ta hånd om deler av regnskapsarbeidet på egen hånd, for eks. fakturering, lønn eller annet, så har du full alltid full tilgang til hele systemet, samtidig som Bergen Web Regnskap tar hånd om den øvrige føringen.  

Eget regnskapsprogram kombinert med ekstern regnskapsfører

Xledger er altså et regnskapsprogram som gir deg det beste fra to verdener. Du får ditt eget økonomisystem kombinert med et eksternt regnskapsbyrå. Både du og regnskapsfører har full tilgang samtidig gjennom en standard internettilkobling, og det er derfor skreddersydd for en delt arbeidsprosess. Med Xledger har mange av våre drømmer om et effektivt regnskapssystem blitt til virkelighet.

Xledger er en banebrytende web-løsning med automatiserte prosesser som gir deg stor fleksibilitet, ny mobilitet og bedre oversikt. Det er et regnskapsprogram som gir deg både ajourført informasjon og tilgang til alle detaljer. Alt er tilgjengelig på web, slik at du kan jobbe hvor du vil, når du vil.

Føring av bilag

Føring av bilag har aldri vært enklere. Bilagene håndteres i en elektronisk arbeidsflyt som bestemmer hvem som fører bilagene, kontrollerer og godkjenner bilagspostene. Alle typer bilag skannes og OCR-gjenkjennes. Xledger genererer automatisk konteringsforslag som godkjennes eller endres.  Du kan delta i arbeidsflytprosessen sammen med regnskapsfører, og har full oversikt til enhver tid. 

Med bilagene elektronisk i systemet har du alltid enkel tilgang til dokumentene. Fra regnskapet kan du gå enkelt fra overordnet nivå ned på billagsnivå, og bla mellom ulike bilag. Et bilag kan åpnes for korrigering så lenge perioden ikke er stengt. (Se eksempel).

Fakturering 

Fakturering med KID-nummer kan utføres direkte i regnskapsprogrammet.  Xledger tilbyr også automatisk håndtering av fakturautskrift, pakking, frankering og forsendelse. Xledger støtter komplekse prosjektstrukturer og faktureringsregler.

Fakturerer du på abonnementsbasis eller kontraktsbasis håndterer Xledger dette for deg og sender fakturaer automatisk etter de intervallene du har satt.

Fordringer

Kundefordringer håndteres også helautomatisk. Betalingspåminnelser og inkassovarsel sendes ut etter forfall, og du kan bruke tiden på andre ting enn å følge opp fordringer.

Automatisk remittering og integrert bankavstemming

Betalinger og detaljert informasjon fra bank blir daglig oppdatert i regnskapsprogrammet. Xledger foretar remittering og filutveksling med bank og oppdaterer regnskapet automatisk (bl.a. kontoutskrifter, OCR-filer, giromail). (Se eksempel).

Daglig innlesing av elektronisk bankkontoutdrag viser deg disponibel banksaldo direkte i økonomisystemet.

Lønnskjøring

Xledger gir deg mange flere tilleggsfunksjoner enn et standard regnskapsprogram. Systemet har et komplett integrert lønnssystem som forenkler din lønnskjøring.

Timeregnskap og prosjektregnskap

Xledger har også integrert timeregnskap og prosjektregnskap.
Du kan føre timer på kunder/ aktiviteter og overføre direkte til fakturaforslag og bokføring.

Bedre oversikt over likviditet

Med Xledger har du til en hver tid oversikt over likviditeten. Daglig bankavstemming gjør at informasjonen alltid er ajourført.

Xledger kan vise åpne poster på kundereskontro, leverandørreskontro, bankreskontro og hovedboksutligning ved ethvert gitt tidspunkt.

Oppdaterte nøkkeltall og fleksibel rapportering

Med Xledger blir kompleks regnskapsinformasjon lett tilgjengelig. Det er enkelt å foreta fleksible spørringer på tvers av periode, prosjekt, avdeling eller selskap. Xledger har også en avansert grafikkfunksjon som gjør det enkelt å  generere visuelle fremstillinger av nøkkelinformasjon. (Se eksempel).

Elektronisk rapportering

Med Xledger regnskapsprogram forenkler du også rapportering til myndighetene. All rapportering foretas elektronisk via Altinn-systemet.

 

Klikk her for mer informasjon eller tilbud!