BergenWebRegnskap
Autorisert regnskapsførerselskap
NetLedger Bergen: Fantoftveien 16, 5072 Bergen. Tlf 06731. Tlf fra utlandet + 47 22729292.


Bergen Web Regnskap har fusjonert med NetLedger.
Følg Bergen Web Regnskap på Facebook
Xledger - det beste fra to verdener
En banebrytende webløsning som gir deg stor fleksibilitet, ny mobilitet og detaljert oversikt. Et nyskapende regnskapsprogram som også er skreddersydd for arbeidsdeling mellom deg og oss som ditt regnskapsbyrå.
     
     

Vårt Regnskapsbyrå

Bergen Web Regnskap er et regnskapsbyrå med kontor i Bergen sentrum. Vi er et moderne regnskapskontor som utnytter de mulighetene ny teknologi gir for en økt servicegrad. Vi tilbyr fleksible regnskapstjenester som er tilrettelagt din bedrifts individuelle behov. Vi kan overta så mye av dine administrative og økonomiske gjøremål som du selv ønsker.

Vi arbeider med Uni Micro og Xledger regnskapsprogrammer. Vårt Xledger regnskapsprogram er internettbasert med alle de fordeler det gir deg.

Bergen Web Regnskap AS er et autorisert regnskapsbyrå, og er medlem i Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening.

Regnskap
Vi kan helt eller delvis overta føring av ditt regnskap.  Vårt webbaserte regnskapssystem Xledger gjør informasjonen lett tilgjengelig og oversiktlig, slik at både du som oppdragsgiver og regnskapsføreren har full oversikt til enhver tid.

Lønn

Lønn er et ganske komplekst område med strenge krav til dokumentasjon, og mange velger å overlate lønnskjøring til et regnskapsbyrå. Vi kan helt eller delvis overta lønnsoppgavene for din bedrift. Lønnskjøring er integrert i vårt web-baserte system slik at det er enkelt for deg å følge med.

Årsoppgjør og selvangivelse

Vårt regnskapsbyrå kan utarbeide årsregnskap, noter, og nødvendige dokumenter i forbindelse med årsoppgjør. Vi kan også bistå med utfylling av selvangivelse. Vi er selvsagt til enhver tid oppdaterte på lovendringer.

Økonomisk rådgivning og skatterådgivning

Vi kan bistå med ytterligere støtte til økonomistyring og administrativ og økonomisk rådgivning. Vi kan også bistå med skatterådgivning, og vi kan klargjøre aktuelle skatteregler for din bedrift. 

Budsjettering og rapportering

Budsjettet er i tillegg til regnskapet det viktigste økonomiske styringsverktøyet du har. Vårt regnskapsbyrå kan bidra med støtte og rådgivning i forbindelse med budsjettering. Vi legger vekt på at du som bedriftsleder i størst mulig grad er involvert i denne prosessen.  

Klikk her for mer info eller tilbud !

Be om møte med Bergen Web Regnskap